Työsuojelu


Hyvinvoivassa työyhteisössä on turvallinen työskennellä. Me autamme teitä kehittämään työsuojelutoimintaanne vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia ja vähentämään tapaturmia ja läheltäpiti-tilanteita!

Työtapaturmien vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä. Ihmisten vahingoittuminen on ikävin seuraus tapaturmalle. Suorat taloudelliset vahingot syntyvät tapaturmien hoitokustannuksista ja vakuutusmaksujen noususta, mutta välillisesti myös sijaisjärjestelyistä ja esimerkiksi perehdytyksestä ja asiakkaan kokeman laadun heikentymisenä, kun työntekijä vaihtuu.

  • työsuojelun toimintaohjelmat
  • toimintatapaturmatilanteissa
  • tapaturmien tutkinta
  • ennaltaehkäisevä turvallisuustoiminta
  • yhteistyö työterveyden kanssa
  • työpaikkaselvitysten toimeenpano
  • erilaiset toimintatavat ja käytänteet
  • turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta