Riskienhallinta

Yritysten hyvä hallintotapa edellyttää säännöllistä riskien hallintaa. Riskit voidaa karkeasti jakaa vahinkoriskeihin ja liiketoiminnan riskeihin.

Vain tunnistettuja riskejä voidaan hallita. Systemaattinen riskienhallinta on yritystoiminnan jatkuvuuden, ennustettavuuden ja kokonaisvaltaisen turvallisuuden peruslähtökohta. Tunnista riskit ja turvaa liiketoimintasi!

  • Riskien kartoittaminen
  • Riskien arviointi
  • Riskien luokittelu
  • Riskienhallinta

Riskienhallinta tarkoittaa merkittävimpien uhkien järjestelmällistä hallintaa, jossa ne joko poistetaan tai saatetaan sidettävälle tasolle. Riskienhallinta on osa yrityksen normaalia johtamisprosessia.