Osaamista

Ihmiset ovat yritysten menestymisen takana ja toteuttavat sen. Ihmiset tekevät päätökset, innovaatiot ja arjen sankariteot.

Osaamisen kehittäminen on parhaimmillaan osa yrityksen arkipäivän toimintaa, jossa yritys kehittyy ja oppii yksilöiden kehittymisen kautta. Tätä voidaan edistää oikeanlaisella johtamisella, esimiestyöllä ja luomalla yritykseen arjen oppimisen areenoja. Valmentaminen voidaan suunnitella laajemmin koko organisaation suorituskyvyn lisäämiseksi tai yksilöiden kehittämiseksi.

Toteutamme myös yritysten toimintaa kehittäviä koulutuksia ja suunnittelemme yritysten koulutushankkeita yhteistyössä myös oppilaitosten kanssa. Oppilaitosyhteistyön avulla, voimme tarjota erilaisia koulutusten toteutusmuotoja, kuten oppisopimuskoulutuksia.

Koulutusten lähtökohtana on aina vaikuttavuus ja yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen.

  • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • Yrittäjän ammattitutkinto
  • Esimiestyön ammattitutkinto
  • Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Tapahtumakalenteri