Yrityskehitys ja kasvu

Yrityksen kehittäminen vaatii resursseja, tietoa ja osaamista. Olemme mukana yrityshankkeissa, joissa tavoitteena on yritystoiminnan kasvattaminen, kehittäminen tai liiketoiminnan tervehdyttäminen.


Yritysjohdon kumppani

Hyvä johtaminen on lähtökohta menestyvälle yritykselle. Johtamisen kehityshankkeet perustuvat lähtötila-analyysiin, jossa arvioidaan yrityksen johtamisen ja liiketoiminnan haasteet ja luodaan kehityssuunnitelma toiminnan tukemiseksi. Kehittäminen vaatii syvällistä ymmärrystä liiketoiminnasta, johtamisesta sekä teoreettisesta näkökulmasta, mutta ennen kaikkea kokemusta käytännön johtamistyöstä. Tarvittaessa olemme mukana myös käytännön johtamisessa sopivassa roolissa eli emme pelkästään konsultoi vaan käärimme hihat asiakkaidemme hyväksi!


  • Asiakastyytyväisyyden parantaminen
  • Kasvun hallinta
  • Kustannusrakenteen tervehdyttäminen
  • Henkilöstön osaamisen ja sitoutumisen parantaminen
  • Organisaationmuutosten toteuttaminen
  • Muutosten johtaminen
  • Liiketoimintastrategioiden analysointi ja kehittäminen
  • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen