Henkilöstöjohtaminen

Osaava henkilöstöasioiden johtaminen on perusedellytys menestyvälle organisaatiolle. Parhaimmillaan se on kilpailutekijä, joka mahdollistaa yrityksen menestymisen. Se kehittää yrityksen työnantajakuvaa, sitouttaa henkilöstöä, vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa mm. työsuorituksia, työmotivaatiota ja siten myös asiakastyytyväisyyttä ja työn laatua.

Tarjoamme asiantuntemustamme henkilöstöasioiden hallintaan, kehittämiseen ja johtamiseen.

Työaika ja työtehtävät sovitaan yrityksenne tarpeiden ja toimeksiannon tavoitteiden mukaisesti.

 • henkilöstöjohtaminen ja yritysjohdon tukeminen
 • henkilöstöprosessien kehittäminen
 • haastavat työyhteisötilanteet
 • esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
 • muutostilanteet
 • työnohajus
 • työsopimukset ja muut asiakirjat
 • yhteistyö sidosryhmien kuten palkanlaskennan ja työterveyshuollon kanssa
 • yhteistoiminta
 • TES ja työoikeus
 • työsuojelu ja turvallisuus
 • rekrytointi- ja suorahakupalvelujen hankinta/toteuttaminen
 • henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kilpailuttaminen, hankinta ja käyttäminen